گواهی بین المللی موسسه ACI آمریکا

این مجموعه دارای گواهینامه بین المللی دوره آموزشی مهارتی و تخصصی (Microcredential) با عنوان کاشت آرماتور (Adhesive Anchor Installer) از موسسه بتن ACI آمریکا، و همچنین گواهینامه مرکز تحقیقات بتن ایران(متب) ، و گواهینامه سازمان ملی استاندارد ایران میباشد.

گواهینامه‌های دیگر